MIKROSZKOŁA W ROKIETNICY

Tworzymy całkiem nowy projekt, przestrzeń edukacyjno-warsztatową dla dzieci od 5 do 8 lat. Może ktoś jest zainteresowany?

Mikroszkoła w Rokietnicy z założenia, to będzie przyjazna, bezpieczna, kreatywna i fascynująca przestrzeń , rozwoju, nauki i wzrostu dla młodych ludzi.Praca z dziećmi opierać się będzie na ich indywidualnych możliwościach i zainteresowaniach. Chcemy zrezygnować z podręczników i ocen. Postępy będą odnotowywane na podstawie cyklicznych diagnoz wskazujących nam potencjał i potrzeby uczniów. Metody i środki pracy będą inspirowane metodyką pracy M. Montessori, Planu Daltońskiego oraz Metody Krakowskiej. Pragniemy wdrażać dzieci do samodzielnej pracy, a przede wszystkim zachęcać do eksplorowania i poznawania otaczającego je świata. Dla każdego ucznia przygotujemy indywidualny plan pracy oraz dostosowany do niego zestaw materiałów, którego ilość i poziom będzie zależny od sposobu funkcjonowania dziecka. Każdy tydzień pracy będzie związany z innym tematem oraz wynikającymi z niego projektami. Dzieci będą wykonywać prace plastyczne, podejmować aktywność muzyczną oraz rozwijać swoje kompetencje polonistyczne i matematyczne. Dzieci będą wykonywać projekty indywidualnie oraz grupowo, aby rozwijać swoje kompetencje społeczne. Każdy uczeń będzie odpowiedzialny za realizację wybranej ilości zadań w tygodniu, ale to on zadecyduje, kiedy podejmie pracę i w jaki sposób ją wykona. Chcemy korzystać z pomysłów i inspiracji dzieci oraz dać im możliwie jak najpełniejszy wpływ na proces edukacji. Codziennie będzie część aktywności na zewnątrz, planujemy też mini konwersacje w języku angielskim, raz w tygodniu spotkanie z szachami, zumbą, pracą twórczą, programowaniem i muzyką na żywo.Posiłki w postaci II śniadania i podwieczorku dzieci będą przygotowywać same. Obiady planujemy spożywać w pobliskiej jadłodajni i..Po obiedzie, co dziennie przewidziany jest czas na wyciszenie, mindfulness, pracę z oddechem i bycie w tu i teraz. To są zwykle 5-7 minutowe chwile (bo tyle dzieci są w stanie skupić się na niczym 🙂 ale niezwykle ważna dla ich zrównoważonego rozwoju.Przestrzeń czynna od 8.00-16.00. Koszt miesięczny: 800 zł ( bez wyżywienia)Serdecznie zapraszamy do tej, nowej , wartościowej przestrzeni.